Logistyka

Logistyka to proces planowania, koordynacji i kontroli przepływu materiałów, surowców, czynności związanych z ich magazynowaniem, czynności manipulacyjnych towarów, opakowania, magazynowania i przepływu wyrobów gotowych oraz informacji z tym związanych od miejsc ich wytworzenia do ostatecznego odbiorcy – mający na celu obniżkę ogólnych kosztów przy utrzymaniu odpowiedniego poziomu obsługi klientów.
Dla naszych klientów jesteśmy w stanie opracować całą logistykę procesu przewozu towarów.

First Global prezentuje nowoczesne podejście do procesu przesyłania produktów i informacji z punktu widzenia (i interesu) klienta.
W takim ujęciu transport jest  jednym, niewątpliwie bardzo ważnym, lecz nie jedynym ogniwem łańcucha logistycznego. First Global to rozumie i zapewnia pełny komfort swoim klientom.